Innlegg: Hele artikkelen

Drammen Historielag – Slekt og Data Drammen

Det er inngått en samarbeidsavtale med SLEKT OG DATA DRAMMEN, som innebærer at
de leier lokaler i Strømsfjerdingen fra 1. januar 2017.

SLEKT OG DATA DRAMMEN (Dis Norge) er en forening som arbeider med slektsforskning.

Fra høsten 2018 ha de faste møtedager 1. onsdag i måneden.
Det ble arrangert kurs i slektsgransking i mars 2019. Se nærmere på vår aktivitetskalender.

Møte oversikt  i Arrangements kalenderen

, ,

Drammen Historielag

Org. nr 986903194

Drammen Historielag er en aktiv forening med ca 250 medlemmer.
Historielagets virksomhet ledes av et styre på fem og tre varamedlemmer, som velges på årsmøtet.

Kontaktinformasjon

Post adresse: Drammen Historielag, Postboks 691, 3003 Drammen.

Besøksadresse: Nedre Eikervei 13, 3045 Drammen

Handlekurv

Facebook

X