Innlegg: Hele artikkelen

Rundt om Drammen

Rundt om Drammen er et reklamefritt lokalhistorisk tidsskrift som
kommer ut 4 ganger i året, og koster kr. 390,-pr år.
Medlemmer i Drammen Historielag som ønsker å abonnere på bladet
vil få en reduksjon av medlemskontingenten.

OBS!

I Utgave NR. 2-2020 har det ved en teknisk feil blitt utelatt 2 bilder på side 44.
Denne artikkelen vil komme på nytt i sin helhet i neste nummer.

Rundt om Drammen er et samarbeid mellom Drammen
Historielag og Tangen og Åskollen Historielag.

Tidsskriftet har som formål å skrive om ” Drammen og drammenserne
i nær og fjern fortid ”. Første nummer kom ut i 1988, med
Jo. Sellæg som redaktør.

Fra og med 2003 overlot Sellæg ansvaret for Rundt om
Drammen til begge historielagene, med Torkild Alsvik som
redaktør.

www.rundtomdrammen.no – Hjemmesiden er under omlegging.

Drammen Historielag

Org. nr 986903194

Drammen Historielag er en aktiv forening med ca 250 medlemmer.
Historielagets virksomhet ledes av et styre på fem og tre varamedlemmer, som velges på årsmøtet.

Kontaktinformasjon

Post adresse: Drammen Historielag, Postboks 691, 3003 Drammen.

Besøksadresse: Nedre Eikervei 13, 3045 Drammen

Handlekurv

Facebook

X