Innlegg: Hele artikkelen

Markering av bybrannen i 1866

Lørdag 20. august 2016 markerte vi i Drammen park at det var 150 år siden den store bybrannen i Drammen.

Arrangementet var et samarbeide med Drammensregionens Brannvesen, Drammen kommune,
teatergruppen “Det Dramatiske Selskab” og byhistoriker Jo Sellæg.

Brannvesenet bygde kulisse i parken (skulle illudere arnestedet for brannen) som ble satt fyr på,
og teatergruppen gjode en dramatisering av starten på brannen før brannen ble varslet med 4 kanonskudd fra Brannposten.
Deretter var det utrykning med hest og brannvogn, sammen med gammel håndpumpe.
Publikum fikk anleding til å bidra med slukkingen, enten med håndpumpe eller brannpøser som de brukte den gang.

Arrangementet fortsatte med byvandring til Gamle kirke plass hvor det var et Tablå hvor sogneprest Jørgen Moe ble reddet ut
av kirken før den brant ned. Byvandringen fortsatte via Bragernes torg, Bragernes kirke, Schwenckeolla til Bragernes strand
hvor brannvesenet demonstrerte det nyeste brannutstyret.

Drammen Historielag

Org. nr 986903194

Drammen Historielag er en aktiv forening med ca 250 medlemmer.
Historielagets virksomhet ledes av et styre på fem og tre varamedlemmer, som velges på årsmøtet.

Kontaktinformasjon

Post adresse: Drammen Historielag, Postboks 691, 3003 Drammen.

Besøksadresse: Nedre Eikervei 13, 3045 Drammen

Handlekurv

Facebook

X