Innlegg: Hele artikkelen

Kulturminneskilt i Drammen 2012

Ordfører Tore Opdal Hansen avduket fredag 26. oktober 2012 de 2 første kulturminneskiltene, på gamle Brannvakta og Rådhuset, i et skiltprogram som er planlagt å omfatte ca 100 bygninger og steder.

Dette er en gave til Drammen by fra Aksjon Brannvakta, som har forvaltet pengene som kom inn i forbindelse med aksjonen i 1996 for å redde gamle Brannvakta fra å bli revet på grunn av dårlig vedlikehold.
Ettersom de nye eierne av gamle Brannvakta tok godt vare på bygningen ble pengene stående ubrukt. Styret i Aksjon Brannvakta har bestemt å bruke de innsamlede midlene, som har vokst til nær 1 million kroner,
på merking av kultuminner i Drammen.

Drammen Historielag har påtatt seg ble oppgaven å administrere dette skiltprogrammet.

Onsdag 28.november 2012 ble 16 kulturminneakilt montert.
Listen over de stedene som er blitt skiltet finner du i statuslisten.

Drammen Historielag

Org. nr 986903194

Drammen Historielag er en aktiv forening med ca 250 medlemmer.
Historielagets virksomhet ledes av et styre på fem og tre varamedlemmer, som velges på årsmøtet.

Kontaktinformasjon

Post adresse: Drammen Historielag, Postboks 691, 3003 Drammen.

Besøksadresse: Nedre Eikervei 13, 3045 Drammen

Handlekurv

Facebook

X