Innlegg: Hele artikkelen

Sivle statuen

Sivlestatuen ble avduket på Papirbredden – 8. april 2010

Sivlestatuen hadde et samlet budsjett på kr. 600 000. Midlene er gitt av Sparebanken Øst, Sparebankstiftelsen
DnBNOR, hver med kr 150 000, Buskerud fylkeskommune med kr 50 000 og Drammen Historielag med  kr 29 000.

 


 

LYSSETTING AV PER SIVLE

Onsdag 17. desember kl. 17:00 ble lyset satt på statuen, etter vel ett års arbeidet med prosjektet,
i nærvær av kunsteren, Merete Sejersted Bødtker og intiativtageren til statuen Nils Johan Rønniksen og ca 25 andre.

Takk til Lysdesignstudiet ved Høgskolen i Buskerud Vestfold for samarbeidet i dette prosjektet.
Takk også til Drammen kommune ved Byplanavdelingen og Entra eiendom.

 


 

 

,

Drammen Historielag

Org. nr 986903194

Drammen Historielag er en aktiv forening med ca 250 medlemmer.
Historielagets virksomhet ledes av et styre på fem og tre varamedlemmer, som velges på årsmøtet.

Kontaktinformasjon

Post adresse: Drammen Historielag, Postboks 691, 3003 Drammen.

Besøksadresse: Nedre Eikervei 13, 3045 Drammen

Handlekurv

Facebook

X