Innlegg: Hele artikkelen

Arrangementer 2005

Arkiv 2005.

Oversikt over Drammen Historielag sine arrangementer fra 2005.

Årsmøte Kobbervik gård.
Onsdag 16. februar kl. 19.00 Foredrag ved Espen Frøysland om Kobbervik gårds historie.

 

Drammen Historielags 25-års jubileumsfest
Fredag 1. april
kl. 19.00
på Hotvet gård.
Klikk her for mer info og påmelding.

 

Byvandring Åssiden fra Store Landfall til Berskau og Myhre.
Tirsdag 3. mai kl. 19.00 Ved Tor Adler Knudsen. Oppmøte ved Åssiden skole.

 

Byvandring Fra Strømsø kirke til Bromanngangen.
Onsdag 18. mai kl. 19.00 Ved Jo. Sellæg. Oppmøte ved Strømsø kirke.

 

Byvandring Fjellsbyen fra Frydenhaug til Ørka.
Onsdag 1. juni kl. 19.00 Ved Jo. Sellæg. Oppmøte ved Frydenhaug gård.

 

Kveldstur med Krøderbanen.
Fredag 10. juni kl.16.45/17.00 Et fellesarrangement for Drammen Historielag, Skoger
Historielag og Tangen og Åskollen Historielag.
Bussavgang fra Åskollen og Konnerud kl. 16.45. Avreise fra Strømsø torg kl.17.00.
Forventet retur ca kl. 2200.
Bindende påmelding til Espen Frøysland, Baches vei 19, 3400 Lier, tlf. 975 42 490.
Påmeldingsfrist 28. mai 2005.

 

Sommertur Historisk vandring langs Konnerudverket.
Onsdag 15. juni kl. 18.00 Ved Øivind Juel Nilsen fra Skoger Historielag. Buss fra Waagaardsløkka.
Bindende påmelding

 

Byvandring Brakerøya.
Onsdag 31. august kl.19.00 Oppmøte i krysset Prins Oscars gate / Holmensgate
Ved Jo. Sellæg.

 

Byvandring Fra Strømsø torg til Strømsø kirke.
Onsdag 28.september
kl.18.00
Ved Jo. Sellæg. Oppmøte ved taxiholdeplassen.

 

Medlemsmøte i Støperigata 7 i Tangen og Åskollen Historielags lokaler.
Onsdag 19. oktober
kl.19.00
Foredrag om Drammen Jernstøperiets båter ved Stein Gulli og kort omvisning
av Tangen og Åskollen Historielags samling ved Espen Frøysland .

 

Førjulsmøte
DatoOnsdag 7. desember
kl.19.00
på Kobbervik gård.

 

Drammen Historielag

Org. nr 986903194

Drammen Historielag er en aktiv forening med ca 250 medlemmer.
Historielagets virksomhet ledes av et styre på fem og tre varamedlemmer, som velges på årsmøtet.

Kontaktinformasjon

Post adresse: Drammen Historielag, Postboks 691, 3003 Drammen.

Besøksadresse: Nedre Eikervei 13, 3045 Drammen

Handlekurv

Facebook

X